Ανακοίνωση πιστοποίησης EN ISO 9001:2015

 Η Velister Ltd ανακοινώνει την πιστοποίηση της για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τον Σχεδιασμό, Συντήρηση, Εγκατάσταση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης.