Διακοπή εκπομπής καναλιού Music TV

 Η Velister Ltd ανακοινώνει την διακοπή της εκπομπής του καναλιού Music TV από το δίκτυο της με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015.