Διακοπή εκπομπής καναλιού MAD TV

Η Velister Ltd ανακοινώνει την διακοπή της εκπομπής του καναλιού MAD TV από το δίκτυο της με ισχύ από την 15η Δεκεμβρίου 2015.