Δημοσίευση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας Πρόσβασης (ΥΠΥ-Π) της Velister Ltd 2017

 Η Velister Ltd ανακοινώνει τη δημοσίευση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσίας Πρόσβασης (ΥΠΥ-Π 2017) στο δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης της. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με τα γραφεία της Velister για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο σχετικό χώρο της ιστοσελίδας μας.

28 Φεβρουαρίου 2017.