Ανακοινώσεις

Χορήγηση Άδειας ΕΨΤ στην εταιρεία Velister

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού με τίτλο ‘Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύου Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης και την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Κύπρο’ και με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2009, καθώς και του Πακέτου Πλειοδότη με τον πιο πάνω τίτλο και με ημερομηνία 14 Μαΐου 2010, ανακοίνωσαν ότι η εταιρεία Velister Ltd, η οποία ανακηρ

Pages